Y Parchedig Tom Evans yn arwain Cwrdd Cymundeb Bethel

Gadewch i ni adael ar ein hol Eglwys sy’n well na’r un a adawyd i ni.

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Y Parchedig Tom Evans yn arwain cwrdd cymundeb Bethel Parc-y-rhos heddiw ar y 27ain Mehefin ac yn tafod y cwestiynau canlynol:

A oes angen adeiladau eglwysig arnon ni?

Sut fydd yr addoli yn edrych yn y normal newydd?

Beth yw’n hymwneud ni â’r cymunedau sydd o’n hamgylch ni?

“Gadewch i ni adael ar ein hol, Eglwys sydd yn tystio i’r Iesu byw, sy’n eglwys well na’r un a adawyd i ni.”