Poblogrwydd tynnu Clwb Clonc yn fyw

Mary Davies a Dylan Lewis yn tynnu Clwb Clonc mis Mai ar Zoom.

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Mae Clwb Clonc yn ffordd o gefnogi’r Papur Bro, ac oherwydd y pandemig mae swyddogion Clonc wedi dechrau recordio’r tynfa fisol.

Dywedodd Dylan Lewis “Mae tynnu Clwb Clonc drwy gyfrwng Zoom yn rhywbeth rydyn ni wedi ei wneud oherwydd nad ydym yn gallu cwrdd fel swyddogion, ond mae rhannu recordiad o’r dynfa wedi ennyn diddordeb y darllenwyr hefyd.”

Pe hoffai eraill ymuno â Chlwb Clonc, gofynnir i chi gysylltu â’r swyddogion yn y misoedd nesaf.