📽 25. Sian Davies, Gwili Tractors – y flwyddyn a fu

Y 25ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae Sian Davies a’i gŵr yn rhedeg cwmni Gwili Jones Tractors yn Llanbedr Pont Steffan. Sian yw’r pumed ar hugain i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.