📽 40. Sioned Williams, Deintyddfa Pont Steffan – y flwyddyn a fu

Dyma gyrraedd y deugain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod y cyfnod clo.

Rhys Bebb Jones
gan Rhys Bebb Jones

Aeth blwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae Sioned Williams yn Brif Nyrs gyda Deintyddfa Pont Steffan ar Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan. Diolch Sioned am ateb cwestiynau Clonc360.

Dweud eich dweud