21. June o Stondin ffrwythau a llysiau Becky – y flwyddyn a fu

Yr 21ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Gwyneth Davies
gan Gwyneth Davies
June o stondin ffrwythau a llysiau Becky

June o stondin ffrwythau a llysiau Becky

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

June sy’n gweithio ar stondin ffwythau a llysiau Beck yw’r unfed ar hugain i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.

Dweud eich dweud