17. Tina Morris, LAS Recycling – y flwyddyn a fu

Dyma’r 17eg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Mae’n flwyddyn ers dechrau’r Cyfnod Clo, ac er mwyn nodi hynny mae Clonc360 yn holi gweithwyr lleol am effaith cyfyngiadau Covid-19 arnynt yn y flwyddyn.

Mae teulu Tina Morris yn rhedeg cwmni LAS Recycling ar Ystad Ddiwydiannol Llanbedr Pont Steffan. Tina yw’r ail ar bymtheg i ymddangos mewn cyfres o fideos gan Clonc360.

Yn ystod y cyfnod clo y llynedd bu tân mawr ym mhrif adeilad y safle.

Dweud eich dweud