Anrhydedd cwrdd â’r Frenhines

Atgofion Eirian Lewis o Langybi pan gyfarfu ag Elizabeth II 

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
36F79C52-8401-4164-91AE

Rhannodd Eirian Lewis o Langybi lun ar y cyfryngau cymdeithasol nos Iau yn dilyn y cyhoeddiad bod y frenhines wedi marw.

Yn y llun gwelir y Frenhines yn siarad ag Eirian wrth iddi arddangos Eirianfa Ebrill ym mhrif gylch y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yn 2004.

Dywed Eirian “Y gystadleuaeth oedd yr intebreed champion o wartheg y sioe i gyd. Fi oedd wedi magu yr heffer adre hefyd.”

Cofia Eirian hyd heddiw eiriau’r Frenhines sef “What a beautiful animal” a phwysleisia roedd yn “Anrhydedd cwrdd â’r Frenhines”.

Dweud eich dweud