Blog Byw Eisteddfod CFfI Sir Gâr

Y diweddaraf o Gaerfyrddin

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Mae Eisteddfod CFfI Sir Gâr heddiw.  Gallwch weld y diweddaraf yma.

9F03C0D3-9252-4B00-9D43

Enillodd Owain Davies o Glwb Llanllwni gystadleuaeth Stand Up yn yr eisteddfod wythnos ddiwethaf.  Llongyfarchiadau mawr iddo.

22:21

Prif Darian:

1 Penybont

2 Capel Iwan

3 Dyffryn Cothi

4 Llanddarog

5 Llanllwni

22:18

Tarian Gwaith Cartref:

1 Llanllwni

2 Penybont

3 Dyffryn Cothi

22:08

Llongyfarchiadau i Elen Medi Jones o Glwb Cwmann ar ennill y drydedd wobr yn creu erthygl am gyn-aelod o’r Clwb. Da iawn ti!

21:58

Rhagor o ganlyniadau gwaith cartref – enillodd Miriam Mathias, Dyffryn Cothi gystadleuaeth y limrig a chipiodd Ifan Davies o Ddyffryn Cothi y gystadleuaeth ffotograffiaeth i aelodau 28 ac iau. 

21:57

Deuawd neu drawd doniol:

1 Penybont

2 Llanllwni

3 Dyffryn Cothi

21:46

Mae Parti deusain CFFI Penybont wedi cau’r cystadlu am eleni. Canlyniadau ola’ i ddod.

21:43

Llongyfarchiadau i Carwen George ar ddod yn 2ail yn yr unawd 28 ac iau, ac i Trystan Evans ar ddod yn 2ail yn yn yr unawd 16 ac iau y bore ’ma.

21:05

Sioned, Ifor a Hefin nawr yn diddanu. Carwen, Medwen a Deian, CFFI Dyffryn Cothi eisioes wedi cystadlu.

19:59

Mae Neuadd San Pedr bellach yn orlawn a’r gynulleidfa’n mwynhau anerchiad y llywydd Meirion Owen, yn ogystal a chystadlaethau poblogaidd yr Unawd Sioe Gerdd a’r deuawd/ dreiawd doniol.

19:07

A’r Prif lenor yw Sioned Bowen CFFI Llanllwni.