Blog Byw : Eisteddfod yr Urdd Clonc360

Diweddariadau o Ddinbych yn ystod dechrau wythnos Eisteddfod yr Urdd.

gan Ifan Meredith
260358231_6474590485948244Facebook - Urdd Ceredigion

Gyda llawer o eitemau o’r ardal wedi profi llwyddiant yn yr Eisteddfod Sirol, ymlaen i Ddinbych nawr i gystadlu ar lefel genedlaethol.

Yn ystod yr wythnos hon, bydd gohebwyr Clonc360 ar y maes yn barod i’ch diweddaru chi.  Beth am ychwanegu eich newyddion, lluniau a’ch fideos chi o’r eisteddfod hefyd?

11:26

Adran Llanbed yn cystadlu yng nghystadleuaeth Parti Deusain blynyddoedd 9 ac iau i adrannau. 

09:22

Dyma Adran Llambed ar y llwyfan.

09:15

Bore da o Eisteddfod yr Urdd ar ddiwrnod 3. 
Dyma ni ym Mhafiliwn Gwyrdd yn barod i gystadleuaeth Grŵp Llefaru Bl 6 ac Iau i Adrannau. 
Pob lwc i Adran Llambed. 

17:14

Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6 – Efan Evans, Ysgol Talgarreg 3ydd. 

15:27

Ciw hir, hiiir i fynd mewn i Pafiliwn Gwyn i wrando ar gystadleuaeth y Côr!!! 

15:20

Y Seremoni 

15:10

Rhagor o luniau o’r Celf a Chrefft. 

14:58

Llongyfarchiadau i Ysgol Y Dderi am ddod yn ail yng nghystadleuaeth y Parti Unsain i ysgolion dros 50 o blant. 

14:52

B26E8746-6424-4CE4-A339

Elin yn cystadlu yng nghystadleuaeth Cogurdd blynyddoedd 7, 8 a 9 ym mhabell Cogurdd y prynhawn yma. 

14:42

160B311C-E836-4B21-B59B

Ysgol Bro Teifi, Llandysul yn cystadlu yn y Grŵp Llefaru. 

Gwobr yn y gystadleuaeth yma yw Tlws Coffa Sulwen Lloyd Thomas, Cellan.