Blog Byw Hystings Is-Etholiad Ward Llanbed

Tri ymgeisydd yn ymateb i gwestiynau bobl leol

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

19:44

Ifan Meredith yn cadeirio’r drafodaeth heno yn Neuadd Lloyd Thomas Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Llanbed.

James Cook
James Cook

Diolch am drefnu

Mae’r sylwadau wedi cau.

19:40