Oriel Cymanfa Garolau Sioe’r Cardis

Casgliad o luniau a fideos o’r noson arbennig yng Nhapel Mydroilyn ar y 4ydd o Ragfyr.

gan Elliw Dafydd
3177d51c-9215-4693-85c5-322ce295191f-3

Capel Mydroilyn dan ei sang

a2ec7c9f-55c1-4eb4-80c0-92a06d7ad4ec-3

Wyn Maskell oedd yn cyfeilio

ddacccf3-b416-492c-a682-473594450ee8-3

Heledd Williams oedd yn ein harwain

IMG_8617-1

Rhodri’n siarad ar ran ei Ddad-cu, Eilir Jenkins, Llywydd y noson

Coeden a roddwyd gan Coed Parcrhos

IMG_8642-1

Neuadd Mydroilyn yn llawn gwin poeth, mins peis a phobl hapus!

Dyma gasgliad o luniau a fideos o’r noson hyfryd â gynhaliwyd gan Bwyllgor Canol y Sir Sioe’r Cardis 2024. Dyma ddechrau arbennig i’r ŵyl!