Dathlu’r Pasg ym Mrynhafod

Helfa wyau Pasg, plannu blodyn haul, addurno basgedi Pasg, cymundeb.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
IMG_20220417_152329

Criw Brynhafod

IMG_20220417_151815

Owain a Ffion yn chwarae gyda’r wyau

IMG_20220417_151618

Coronau Pasg Trefor a Leisa

IMG_20220417_143849

Pawb yn chwilio am wyau Pasg

IMG_20220417_143852

Basged o wyau

IMG_20220417_142858

Helfa wyau Pasg

IMG-20220417-WA0028

Plannu blodau haul.

IMG-20220417-WA0027

Martha Llain yn helpu Sara i blannu hadau

IMG-20220417-WA0019

Ffion a’i basged hardd

IMG-20220417-WA0018

Paned a rhoi’r byd yn ei le.

IMG-20220417-WA0013

Pawb yn barod am yr helfa!

IMG-20220417-WA0015

Sara a Bethan yn lliwio coron yr un.

IMG-20220417-WA0016

Pawb yn brysur

IMG-20220417-WA0017

Mair, Enfys a Moc yn joio paned a chlonc.

IMG-20220417-WA0014

Pawb rownd bwrdd yn brysur.

Daeth aelodau a phlant yr Ysgol Sul ynghyd ar Sul y Pasg i ddathlu gyda’n gilydd yn Festri Capel Brynhafod.

Cafwyd gwasanaeth bach lle dysgwyd am atgyfodiad Iesu, cymundeb ac uchafbwynt y prynhawn, heb os, oedd yr helfa wyau Pasg ar Hewl Hafod.

Cuddiodd Mair dros 40 o wyau i’r plant, ac roedd cyffro mawr wrth iddyn nhw ddarganfod wyau bach lliwgar ym mhob twll a chornel ar y cloddiau ar yr hewl fach sydd wrth ymyl y Capel.

Rhaid oedd cael paned a bynen grog (hot cross bun) ar ôl cyrraedd nôl wrth gwrs a buodd y plant yn brysur yn plannu hadau blodau haul i gofio am blant Iwcrain, addurno basgedi bach a choronau’r Pasg.

Dathlwyd y Pasg mewn modd cymunedol, hwylus yng Ngorsgoch.