Ail ddiwrnod yr Eisteddfod Genedlaethol

O’r Oedfa i’r Gymanfa – Uchafbwyntiau’r dydd o Dregaron.

gan Ifan Meredith
EFB2FDB2-3817-40D3-81E4

Yn wlyb ar Faes yr Eisteddfod peth cyntaf, ond yn agor yn ddigon braf, felly mae welis yn rhywbeth i’w hystyried os ydych am grwydro i’r maes.
Os ydych chi’n mynd i’r Eisteddfod, ychwanegwch luniau plîs.

23:01

Rhagor o’r syrcas. 

22:56

Rhagor o’r syrcas. 

22:53

Syrcas yn dechrau ger y Pentre Gwyddoniaeth

22:33

Parêd y lanterni wedi cychwyn. 

22:33

Parêd y Syrcas ar ddiwedd y noson.

22:18

Dafydd Iwan ar Lwyfan y Maes.

19:34

Côr y Gymanfa yn perfformio.

19:02

223CBF5F-AE0C-4C3B-8E45

Yr Hybarch Eileen Davies yn rhoi’r weddi ar ddechrau’r Gymanfa. 

18:59

Côr yr Eisteddfod a’r gynulleidfa yn barod i’r Gymanfa.

18:54

Côr y Gymanfa a Delyth Hopkins Evans yn barod ar gyfer y Gymanfa sydd ar awyr am 19:00 ar S4C.