Dewch i weld harddwch ardal Clonc360 wrth groesawu’r Eisteddfod.

Gyda llai nag wythnos i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion mae’r ardal yn bert ac yn barod.

gan Ifan Meredith

Ychwanegwch luniau a fideos o beth sydd yn croesawu pobl i’r ardal wrth yrru tua Thregaron.

Ac i’r ymwelwyr, cadwch lygad allan am y rhain – sawl un o’r arddangosfeydd gallwch chi eu gweld ar eich ymweliad â’r ’Steddfod?

11:19

Mark Lane, Llanbed

18:05

F82596E8-188C-47DA-8C4C
9CDABDC7-2BDC-478A-9F87
2D241A76-6377-460B-A62A
F82596E8-188C-47DA-8C4C

Ffenestri ac arwyddion gan Ysgol Bro Pedr yn barod i’r ’Steddfod!

18:02

60264A9E-6277-4CB8-8F8B

Ysgol Y Dderi, Llangybi. 

18:02

44F9ABEB-4497-4867-AA9A
A4D3E331-0692-41BF-8725
B48401A9-7435-406B-BBF9

Mae’r Steddfod gyda ni go iawn nawr!

12:00

‘Ma 5G yn Nhregaron!’

‘Ma tents newydd ’ma’

Sylwadau cyntaf o faes yr Eisteddfod yn Nhregaron!

11:44

34693151-9456-4B4D-9642

Fets Steffan, Llanbed. 

11:43

89EC5DA8-7F32-41DB-A53A

Broceriaid Yswiriant Eryl Jones

15:47

Siop Y Stiwdio Brint, Llanbed

16:09

c3c30883-b0f9-45fa-87a0-ca4503545f74

Ymgais CFfI Bro’r Dderi ger Llangybi.