Diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Uchafbwyntiau’r dydd o Dregaron

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
8F23901A-2CC7-4E0E-9675

Nia Wyn Davies yn croesawu eisteddfodwyr yn y Cwt Gwybodaeth.

Fyddwch chi’n mynd i’r Eisteddfod Genedlaethol heddiw? Ychwanegwch eich lluniau yma plis.

23:53

Diweddglo hyfryd i Banto Haf Theatr Felinfach yn Theatr y Maes heddiw.

20:10

Theartr y Maes yn llawn ar gyfer Panto Felinfach.

20:06

Theatr y Maes yn llawn dop yn barod i wylio  Panto Felinfach.

19:29

Y rhes hir o bobl sy’n aros i weld Panto Haf Theatr Felinfach yn Theatr y Maes heno.

19:24

Alffa yn perfformio ar Lwyfan y Maes.

18:24

5757EE70-9469-4746-BE47

Gwennan Owen yn ennill yr Unawd Alaw Werin. 

18:12

Cofio Aled Lloyd Davies sydd yn y Pafiliwn ar hyn o bryd. 

18:10

4B18436F-D63B-495F-A735

Llefaru dan 12 oed – Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni 3ydd. 

18:08

Criw o Lambed yn 1af, 2il a 3ydd yn y dawnsio.

17:55

Llongyfarchiadau i Swyn Tomos o Bencarreg  a enillodd y Monolog.