Diwrnod olaf Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022

Ar ddiwrnod y corau Meibion a chystadleuaeth Gwobr Goffa David Ellis, mae’r cwbwl yn fyw yma ar Clonc360.

gan Ifan Meredith
BF76CC6E-491B-4493-8FD3Twitter : @eisteddfod

Ydych chi’n crwydro’r maes heddi? Beth am ychwanegu lluniau neu fideos o’ch profiad?

15:39

Y canu wrth y bar wedi cystadlaethau’r corau meibion.

21:41

Yws Gwynedd yn gorffen yr arlwy ar Lwyfan y Maes.

17:22

Côr Ar Ôl Tri yn ennill y Corau Meibion gyda Côr Meibion Machynlleth yn ail a Bechgyn  Bro Taf yn drydydd. 

16:47

Carys Haf o Caio yw’r cyntaf i gystadlu yn y gystadleuaeth Lady Herbert Lewis. O 

16:33

69C374DA-6F08-4DFD-8EAF

Zara Evans a Megan Dafydd, Ysgol Bro Pedr yn ennill y gystadleuaeth Deialog a Swyn Tomos ac Ela Mablen Griffiths Jones yn dod yn ail.

16:30

Robyn Lyn Evans yn rhoi beirniadaeth ar gystadleuaeth y Rhuban Glas. 
Ceri Haf Roberts o Ddinbych yn ennill. 

15:54

Aeron Pugh ar Lwyfan y Maes.

14:49

Clip o un o’r caneuon. 

14:40

Côr Pam Lai yw’r cyntaf i gystadlu yn y Corau Meibion.

14:20

87EBC606-A566-4BFD-9992

Elin Jones, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Ceredigion yn cyflwyno Llywydd yr Ŵyl, Ben Lake.