Dydd Gwener o Faes yr Eisteddfod

Ar ddiwrnod seremoni’r Cadeirio, dilynwch y cyfan yn fywar y blog byw yma.

gan Ifan Meredith

Ymunwch gyda ni ar faes y brifwyl yn Nhregaron ac os ydych yma, ychwanegwch eich lluniau a’ch fideos o’r dydd.

16:40

Emyr Llewelyn a Carol Davies yng nghwmni Ysgol Cerdd Ceredigion ac Islwyn Evans a’u cyflwyniad am Idwal Jones yn Encore prynhawn ma.

15:34

Ciw i fynd mewn i wylio Seremoni Cadeirio. 

14:28

Welsh of the Welsh End yn perfformio ar Lwyfan y Maes.

13:55

Aled Wyn Thomas, Llanwnnen yn cystadlu yn yr Unawd Tenor. 

13:54

Parti Staff Ysgol Bro Teifi wedi cystadlu yn y gystadleuaeth Parti Alaw Werin. 

13:28

Linda Griffiths ym Maes D.

13:23

Y Tŷ Gwerin dan ei sang ar gyfer Bois y Gilfach a Dewi Pws a deunydd ysgafn Jacob Davies.

12:39

Sgwrs cyflym gyda Mary ar ôl cael ei hurddo i Orsedd Cymru.

12:38

Ysgol Bro Pedr wedi bod yn rhan o Seremoni Urddo’r Orsedd.

12:36

Côr Cwmann a’r cylch yn perfformio ar Lwyfan y Maes.