Dydd Gwener o Faes yr Eisteddfod

Ar ddiwrnod seremoni’r Cadeirio, dilynwch y cyfan yn fywar y blog byw yma.

gan Ifan Meredith

Ymunwch gyda ni ar faes y brifwyl yn Nhregaron ac os ydych yma, ychwanegwch eich lluniau a’ch fideos o’r dydd.

22:23

Yr Ods yn cloi Nos Wener ar Lwyfan y Maes. 

21:38

Y prysurdeb ym mar Parry Williams ar y Maes heno..

21:37

Llongyfarchiadau i Sarn Helen ar ennill y Côr Llefaru. 

20:15

Côr Llefaru Sarn Helen yn cystadlu

18:14

Band Pres Llareggub yn diddanu tu allan stondin Prifysgol Bangor.

17:43

Y dyrfa yn gwylio’r cadeirio yn y Pentref Bwyd.

17:38

Al Lewis ar Lwyfan y Maes.

17:17

446E077F-F4AB-4790-B16B
8911297A-AFF9-4704-A8A0

Idris Reynolds yn traddodi’r feirniadaeth

AFFB47BF-19BD-4AA4-AF52

Seremoni Cadeirio – enillyddLlyr Gwyn Lewis

17:14

Canŵt Gwirion neu Llŷr Gwyn Lewis o Gaernarfon yw enillydd y Gadair yn Eisteddfod Ceredigion 2022 wedi canmoliaeth gan y beirniaid am safon uchel y gystadleuaeth a gaeth 14 o ymgeisiadau.

16:41

Bron yn barod i ddechrau Prif Seremobi’r dydd, y Cadeirio. Gyda teilyngdod ym mhob un o’r Prif Seremonïau hyd yma, a fydd teilyngdod heddiw tybed?