Dydd Llun Eisteddfod RTJ Llanbed

Y diweddaraf o Eisteddfod RTJ Llnbed ar ddydd Llun olaf Awst.

gan Ifan Meredith

Ydych chi am fentro draw i’r Eisteddfod yn ystod y dydd? Ychwanegwch eich profiadau o’r Eisteddfod.

23:40

Dyma ddiwedd ar Eisteddfod Rhys Thomas James. DIOLCH i bawb. 

23:38

10FFBC57-856B-4300-A1C2

Llinos Haf Jones enillydd Her Unawd dros 21 oed. 

23:37

Lowri Elen yn ennill yr Alaw Werin dros 19. 

23:36

Elin Haf Vaughan-Jones yn ennill y gystadleuaeth Lefaru dros 21 oed. 

23:25

Y cystadlu wedi dod i ben ar lwyfan Eisteddofd RTJ Llanbed 2022 wrth i Rhiannon Ifans draddodi beirniadaeth yr Alaw Werin dros 19 oed. 
1. Lowri Elen Jones

2. Daniel O’Callahan

3. Elan Jones

22:43

Cystadlaethau’r Brif Gystadleuaeth Lefaru dros 21 oed a’r Her Unawd dros 21 oed yn cyd-redeg i gloi diwrnod o gystadlu brwd. Un llefarwr wedi bod a dyma Efan Williams yn canu. 

22:06

Canlyniad Unawd Gymraeg 

1. Llinos Haf Jones

2. Efan Williams 

3. Sara Davies 

22:05

Canlyniad Unawd allan o Sioe Gerdd

1. Sara Davies

2. Elliw Dafydd

3. Lowri Elen

21:49

Yng nghanol cystadleuaeth y Liedr neu Cân Gymraeg. 

21:36

7808882B-8CA7-47ED-AB7B

Swyn Tomos

6BC9A280-A0A5-4EB2-91C7

Elin Williams

Swyn Tomos yn agor ac Elin Williams yn cloi  cystadleuaeth Darn Dramatig neu Fonolog agored.