Dydd Llun y Steddfod

Haul yn gwenu’n braf yn Nhregaron

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Dewch yn llu i Dregaron ar ddiwrnod y Coroni.

00:11

Cip olwg ar glo sioe ‘Maes G’.
Diolch i Dwynwen Llywelyn a’r criw am hyfforddi’r cast o rhyw 55.

22:30

Llongyfarchiadau i bawb a gamodd ar y llwyfan heno a rhoi perfformiad raenus iawn i’r gynulleidfa. Da iawn i bawb.

20:01

Pob lwc i aelodau CFFI Ceredigion sy’n perfformio ei Sioe Maes G ym Mhafiliwn y steddfod heno. 

17:40

Yr Orsedd yn ymadael â’r Pafiliwn. 

17:16

Esyllt Maelor o Harlech yw enillydd y Goron yn Nhregaron. 

17:11

Pwy yw hi? 

16:54

Prifardd Cyril Jones, Pontypridd gynt o Bennant ger Aberaeron yn traddodi’r feirniadaeth. 

16:54

A fydd Tregaron yn troi yn Tre-goron?

16:46

D28A641F-1FD0-475B-BAA5

Nifer o blant ysgolion y cylch yn y ddawns flodau. 

16:44

C19FCEDB-1970-4637-848F

Barod i’r seremoni’r coroni. A ddaw’r goron nôl i Geredigion?