Dydd Mawrth y Steddfod

Y diweddaraf o faes yr Eisteddfod ar ddiwrnod gwobr Goffa Daniel Owen

gan Ifan Meredith
034D31A2-2841-4D87-A530

Ydych chi am fentro i faes yr Eisteddfod? Os ydych, ychwanegwch luniau, fideos neu ysgrifen i’r blog byw yma plîs.

17:35

Perfformiad gwych gan Gôr Bytholwyrdd heddiw yn y Pafiliwn dan arweiniad Rhiannon Lewis gyda Lois Williams yn cyfeilio.

17:06

Huw Evans, Alltgoch yn ennill cystadleuaeth y soned. Cafodd ei wobrwyo yn y Babell Lên pnawn ma. ‘Hud’ oedd y testun.

16:03

Côr Hen Nodiant o Gaerdydd yn 1af

Côr Encore, Sir Fôn yn 2il

Côr Nefi Blw o Gaerdydd  yn 3ydd 

Dim lwc i Bytholwyrdd heddi. Tro nesa’. 

15:54

Iestyn Evans yn traddodi’r feirniadaeth y Côr 60+. 

15:28

Meinir Pierce Jones o Morfa Nefyn yw enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen. 

15:11

00E1E621-6DB3-463F-9549

Côr Bytholwyrdd yn cystadlu prynhawn ma mewn cystadleuaeth o bedwar côr i rai 60 oed a thosodd.

15:06

Côr Blwyddyn 5 a 6 Ysgolion Ceredigion yn barod i ganu yn Seremoni Daniel Owen. 

13:20

Cyfweliad gyda ennillydd Cadair Capel y Groes, Elen Morgan.

13:13

Elen Morgan a Mererid Hopwood.

12:50

Elen Morgan, Drefach, Llanybydder yn ennill cadair Eisteddfod Capel y Groes ym Mhabell yr Undodiaid heddiw.

Ei ffugenw oedd Ar chwal ac ysgrifennodd stori am Tim Jones y Crudd.  Y beirniad oedd Mererid Hopwood ac arweiniwyd y seremoni gan Manon Lowtre.