Eira mawr 1982

Ydy chi’n cofio eira mawr 1982 – 40 o flynyddoedd yn ôl? Ble oeddech chi? Beth yw’ch atgofion?

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Dyma gyfle i ni gyd i hel atgofion am EIRA 1982, 40 o flynyddoedd yn union yn ôl.

Ewch ati i dwrio yn yr albym lluniau neu dyddiaduron i weld a oes gyda chi atgofion i’w rannu.

18:27

Contractwyr Jones Bros, Henllan yn cario crates llaeth o Highmead Dairies i Aberystwyth. Y tractor fan hyn ar bwys Cribyn ar y ffordd i Aberystwyth. Roedd rhaid torri bwlche cae a theithio yn y caeau lle roedd y rhewlydd gyda lluwche o glawdd i glawdd.

Llun: Marian Morgan

18:24

Ar ben 4 diwrnod mynd lawr i Landysul i hol ambell neges. Dim ond tractors oedd yno!!

Llun: Marian Morgan

18:21

Sian, Marian ac Edward, Maesnewydd wedi mynd gyda Eirwyn yn y tractor o Gwmsychpant i Gribyn i weld mam-gu a tad-cu Llysmynach [cyfuniad o fynd drwy caeau ac ar yr hewl].

18:19

Corni, Gwarnant a Huw, Tanrhos yn clirio’r hewl am Clyncoch a Cathal.

Llun: Marian Morgan

18:41

5184813A-7AF7-4621-BB6C

Dai Ram yn dod mas drwy ffenest y lofft yn Nhafarn y Ram, Cwmann.

1A19F0BF-5D5C-4FAC-958F

Helena yn disgwyl ei babi cyntaf a ddim yn cael mynd mas yn gwylio o ffenest lofft Hafdre Cwmann gyda’r car Honda o dan yr eira.

14BD814C-E7E4-44B8-BC8D

Dim ceir yn Stryd y Bont Llanbed.

51125901-AB3F-4586-B587

Nancy a Tegwen yn nrws ffrynt Emlyn Cottage, Cwmann.

38F8B4AF-C044-4F8E-B98A

Dim lle i barcio ym maes parcio Tafarn y Ram, Cwmann.

E9B957F0-5E6C-458A-AF40

Gwyn Williams ar Ffordd yr A482 ger Coedeiddig, Cwmann oedd ar gau i gerbydau. Edrych i gyfeiriad Llanbed.

16058EE7-1216-4F26-B63C

Gwyn Williams ar Ffordd yr A482 ger Coedeiddig, Cwmann oedd ar gau i gerbydau. Edrych i gyfeiriad Pumsaint.

839449A9-A3F0-4E94-B4F2

Gwyn Williams ar ben lluwch eira anferth ger Coedeiddig, Cwmann.

Lluniau o Gwmann gan Bryn ac Helena Gregson.

17:24

Dafydd Lewis wedi dringo i ben lluwch eira yn Stryd y Bont.

21:08

Stryd y Coleg, Llanbed.

17:51

Drefach

Llun – Eifion Davies

17:51

Bedwyr ar ei feic yn Afallon.

Llun – Eifion Davies

17:50

Drefach

Llun – Eifion Davies