Eira mawr 1982

Ydy chi’n cofio eira mawr 1982 – 40 o flynyddoedd yn ôl? Ble oeddech chi? Beth yw’ch atgofion?

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Dyma gyfle i ni gyd i hel atgofion am EIRA 1982, 40 o flynyddoedd yn union yn ôl.

Ewch ati i dwrio yn yr albym lluniau neu dyddiaduron i weld a oes gyda chi atgofion i’w rannu.

21:08

Stryd y Coleg, Llanbed.

17:51

Drefach

Llun – Eifion Davies

17:51

Bedwyr ar ei feic yn Afallon.

Llun – Eifion Davies

17:50

Drefach

Llun – Eifion Davies

17:50

Lluwchfeydd yn Drefach

Llun gan Eifion Davies

21:41

Y ffordd heibio’r Ficerdy, Llanddewi

Llun- Lois Williams

21:37

Y ffordd o Landdewi Brefi i Dregaron 

Llun- Lois Williams

21:36

Lluwchfeydd ger fferm Pant, Llanddewi

Llun – Lois Williams

21:35

Y ffordd mewn i bentre Llanddewi Brefi. 
llun- Lois Williams

20:57

Y ffordd o Danlan i Ddeunant ger Parc-y-rhos wedi ei chlyrio ac Eirwyn Saer yn mentro arni yn ei fan.