Ben Lake yw Llywydd yr Ŵyl eleni

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoeddi mai Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, fydd Llywydd yr Ŵyl.

gan Gwenllian Carr
Llywydd-yr-Wyl-2022-Ben-Lake

Ben Lake yw Llywydd yr Wyl Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Ddoe cyhoeddodd yr Eisteddfod mai Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni.

Bydd yn annerch y gynulleidfa o lwyfan y Pafiliwn ar Faes yr Brifwyl, yn ystod wythnos yr Eisteddfod a gynhelir ar gyrion Tregaron o 30 Gorffennaf – 6 Awst.

Yn frodor o Lanbedr Pont Steffan, daw teulu Ben Lake o ardal Llanddewi Brefi a Chastellnewydd Emlyn.  Erbyn hyn, mae’n byw yn ardal Ciliau Aeron yng Ngheredigion.

Fe’i addysgwyd yn Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, cyn graddio mewn Hanes a Gwleidyddiaeth yng Ngholeg y Drindod, Rhydychen, cyn derbyn Gradd Meistr mewn Hanes Modern Prydeinig ac Ewropeaidd.

Bu’n drysorydd Cymdeithas Dafydd ap Gwilym tra’n astudio yn y brifysgol, ac yna, yn ystod ei gyfnod fel ysgrifennydd y Gymdeithas, bu’n rhan o’r tîm a drefnodd Eisteddfod Rhydychen yn 2013.  Mae’n parhau’n gefnogwr brwd o’r Gymdeithas, ac yn yn cymryd pob cyfle i helpu myfyrwyr o Gymru i ddathlu eu Cymreictod.

Dychwelodd i Gymru ac i’w filltir sgwâr ar ôl gadael y Brifysgol, a chafodd swydd yn gweithio i Elin Jones AS fel ymchwilydd.  Cafodd ei ethol yn Aelod Seneddol dros Geredigion yn yr Etholiad Cyffredinol yn 2017.

Mae Ben yn Is-gadeirydd Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan ac yn llefarydd Plaid Cymru yn San Steffan ar ddiwylliant.

Mae Ben yn dilyn amryw o Gymry amlwg fel Llywydd yr Ŵyl dros y blynyddoedd, gan gynnwys y cyflwynydd a’r DJ, Huw Stephens, yr hanesydd Elin Jones a chyn-reolwr cynorthwyol tîm pêl-droed dynion Cymru, Osian Roberts.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ac i brynu tocynnau Maes, ewch i www.eisteddfod.cymru.

Dweud eich dweud