Nadolig Brynhafod

Dathlu’r Dolig yng Ngorsgoch

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
IMG-20221218-WA0040

Criw yr Ysgol Sul ar ôl y perfformiad.

IMG-20221218-WA0037

Cara, bugail a Leisa, gŵr doeth.

IMG_20221218_135935

Sara a Marged, yr angylion

IMG_20221218_135942

Ilan-Alffi a Bethan fel Mair a Joseff

IMG_20221218_135929

Gruff, gŵr y llety a Gwil fel yr asyn.

IMG_20221218_135924

Y Bugeiliaid eleni oedd Ffion, Aron a Cara.

IMG_20221218_135902

Leisa, Trefor ac Ilan-Rhun oedd y tri gŵr doeth.

IMG_20221218_154133

Pasio’r Parsel!

IMG-20221218-WA0038

Math fel oen bach

IMG-20221218-WA0035

Santa yn rhoi anrhegion i’r plant.

IMG-20221218-WA0021

Mam Llain yn cadw llygad ar bethau, gyda Menna a Margaret.

IMG-20221218-WA0020

Dyma Santa yn cyrraedd ar gefn beic Corrach Geraint!

IMG-20221218-WA0018

Cafwyd oedfa Nadolig hyfryd unwaith eto eleni ym Mrynhafod, Gorsgoch. Ar ôl wythnosau o ymarfer, perfformiodd blant yr Ysgol Sul Ddrama’r Geni.

Roedd gwledd o ganu ac actio gwych yn y capel, a’r gynulleidfa wrth eu bodd yn gweld yr ieuenctid yn perfformio, wedi gwisgo yn eu gwisgoedd arbennig o gyflwyno Stori’r Geni.

Diolch i bawb am hyfforddi ac am gefnogi’r Ysgol Sul.

Ar ôl y Gwasanaeth, cafwyd parti Nadolig yn y neuadd, gyda digon o fwyd a gemau. Yna daeth ymwelydd arbennig i’n gweld… SANTA! Llwyddodd i gyrraedd y pentref ar feic fferm ar ôl mynd yn sownd yng Nghapel y Groes oherwydd yr hewlydd slic. Diolch i Gorrach Geraint am ei achub!

Nadolig Llawen i bawb wrthon ni ym Mrynhafod!!