Noson Garolau Capel Brondeifi

Braf oedd bod yn noson garolau Capel Brondeifi a CFfI Cwmann heno.

gan Elliw Dafydd

Croeso i chi ychwanegu eich lluniau a fideos o’r noson.

21:48

Dyma rhai o luniau a fideos dynnes i.