Y Parchedig Chris Bolton yng nghapel Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd bore a’r testun yn codi o bennod cyntaf Llyfr Ruth.

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Cynhaliwyd cwrdd bore yng Nghapel Bethel Parc-y-rhos ar Chwefror 27ain dan ofal Y Parchedig Chris Bolton a chododd ei destun o Lyfr Ruth.

Mary oedd yn gyfrifol am y cyhoeddiadau a Glesni wrth yr organ.  Darlledwyd y cwrdd yn fyw ar dudalen facebook Bethel, ond gellir ei ail wylio isod.