Y Parchedig Melda Grantham yng Nghapel Bethel Parc-y-rhos

Myfyrdod am yr anghydfod yn Wcráin

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Ar brynhawn Sul Mawrth 27ain daeth y Parchedig Melda Grantham nôl aton ni i gynnal cwrdd gan fyfyrio dros yr anghydfod yn Wcráin.  Diolchodd Eric Williams yn gynnes iawn iddi am ei neges.  Cyfeiliwyd ar yr organ gan Elma Phillips.

Darlledwyd y cwrdd ar facebook live Bethel Parc-y-rhos a gellir ei ailwylio isod.