Rhaglen arbennig Radio Bro Pedr

RADIO BRO PEDR yn cyflwyno rhaglen unigryw DAETH YR AWR – CWPAN Y BYD

gan Ifan Meredith

Fel rhan o’r rhaglen, bu gwestai arbennig iawn yn siarad ag unigolyn lleol sydd yn mynd allan i Qatar i gefnogi Cymru yn fyw.

Yn gyntaf, gwrandewch ar gyfweliad gyda, Steffan Jackson, athro yn Ysgol Bro Pedr sydd yn ddigon ffodus i fynd i Qatar.

Mae Clonc360 yn edrych ymlaen at ddilyn taith Steffan yn Qatar dros y cyfnod mae ef yno.

Gwestai arbennig arall i’r rhaglen oedd neb llai na chyfansoddwr y gân ‘Yma o Hyd’, Dafydd Iawn ei hun.

Dyma flas o’r hyn gallwch glywed yn y rhaglen hon sydd yn siarad â sawl unigolyn o Ysgol Bro Pedr a thu hwnt!

 

 

Dweud eich dweud