Dydd Mercher yn y Sioe Fawr 2022

Mwy o uchafbwyntiau lleol o Lanelwedd.

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Eisteddle yn dechrau llenwi

22:46

DAFBB482-04B8-4851-99B6

Llun drwy garedigrwydd Bwn Jackson a Shearing Sports Wales.

Llongyfarchiadau i Rhys Douglas am ennill Tlws Deosan am ddod yn fuddugol yn y Gystadleuaeth Gneifio Hŷn yn y Sioe Frenhinol heddiw ac am ennill cystadleuaeth y CFfI ddydd Llun.  Bydd yn cael ei wobrwyo am gystadleuaeth y CFfI yfory.

17:02

CFfI Ceredigion yn ennill cystadleuaeth yr Aelodau. 

16:52

Prif Parêd

16:11

Y Sioe

12:47

Tîm Tynnu Rhaff CFFI Pontsian yn cystadlu.

12:45

778CC073-69EA-4D8E-B1E4
320EFB03-9FAC-4F8A-8062
14C0D3EE-9B49-415D-AF23

Elliw Grug Davies o Drefach wedi ennill y Junior Child Handler. Arfon Williams o Gwmtirmynach oedd yn beirniadu.

12:43

CFfI Pontsian oedd yn cystadlu gyntaf yn y gystadleuaeth Creu hysbyseb.