Trefn Gwasanaethau Bethel Parc-y-rhos 2022

Ymdrechion i gwrdd unwaith eto yn y capel

Bethel Parc-y-rhos
gan Bethel Parc-y-rhos

Ionawr 9fed am 10.00yb Mrs Anne Thorne ac eraill ar Zoom

Chwefror 6ed am 2.00yp Y Parch Eirian Lewis yn y capel

Chwefror 27ain am 10.00yb Y Parch Chris Bolton

Mawrth 13eg am 1.30yp Mr Lyndon Lloyd

Mawrth 27ain am 3.15yp Y Parch Melda Grantham

Ebrill 10fed am 1.30yp Mr David Williams

Mai 15fed am 10.00yb Mr Dylan Lewis

Mehefin 12fed am 10yb Mr Rhys Davies

Mehefin 26ain am 3.15yp Y Parch Melda Grantham

Gorffennaf 10fed am 10yb Mr Rhys Bebb

Medi 11eg am 1.30yp Mrs Gwendoline Evans

Hydref 9fed am 3.15yp Mr Fred Francis

Hydref 12fed am 7.00yh Cwrdd Diolchgarwch gyda’r Parch Judith Morris

Tachwedd 27ain am 10yb Y Parch Chris Bolton