Busnes newydd yn helpu rhieni gyda bwyd plant dros wyliau’r haf

Ewyllys da Claire Mayes sy’n rhedeg caffi Joio yn Llanbed

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
05A5667B-FF00-416C-980E

Mae Claire Mayes a agorodd caffi ‘Joio’ yn Llanbed ym mis Gorffennaf wedi cyhoeddi y gallai helpu rhieni i fwydo’u plant dros wyliau’r haf.

Dywedodd Claire,

“Rwy’n gwneud hyn gan fod y gwyliau’n hir a’r plantos yn bwyta fel does dim yfory i gael. Os oes unrhyw un yn cael trafferth gyda rhoi bwyd i’r rhai bach, gallan nhw anfon neges neu alw mewn a gofyn am Elyse, Ellie neu finne.  Dangoswch y stori hon i ni yn dawel bach ac fe drefnwn ni bryd o fwyd plant i chi.  Fyddwn ni ddim yn gofyn unrhyw gwestiynau.”

Mewn cyfnod lle mae busnesau yn ei gweld hi’n anodd i gadw dau ben llinyn ynghyd, heb son am fusnes newydd fel hyn, mae Claire yn dangos caredigrwydd mawr.  Ychwanegodd Claire, sy’n fam i ddau o blant ei hunan,

“Rydyn ni i gyd wedi cael diwrnodau lle mae arian wedi dod i ben ac yn brwydro tan y diwrnod cyflog nesaf.”

Lleolir caffi ‘Joio’ yn hen gaffi Minds Eye yn Stryd y Bont, Llanbed lle gweinir te, coffi, diodydd meddal, hufen iâ, cacennau, paninis a toasties blasus.

Hefyd bydd ‘Joio’ yn cynnig Blychau Rhy Dda i Daflu am ddim dros wyliau’r haf sef cynnig unrhyw fwyd sydd dros ben ar ddiwedd y dydd i bwy bynnag fydd eu hangen.  Mwy o fanylion i’w cyhoeddi ar dudalen facebook ‘Joio’.

Rhaid canmol Claire am wneud y fath gynigion gan gynorthwyo eraill, a dymunwn yn dda iddi gyda’r fenter newydd.