Cyfweliad fideo â phrotestwyr ar Sgwâr Harford heddiw

Protestio yn Llanbed dros ryddhau Palesteina.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Bu prostestio heddychlon yng nghanol tref Llanbed heddiw yn gofyn am atal y brwydro yn Gaza.

Dyma ymateb tri o’r protestwyr Doli, Serian a Julia mewn cyfweliad fideo â Clonc360.

Dweud eich dweud