Cyngerdd !! 

Cyngerdd yn Eglwys Sant Iago Cwmann Nos Sul 19eg o Fawrth!

gan Hamilton Carys

Ar Nos Sul 19eg o Fawrth am 6 yr hwyr, cynhelir cyngerdd arbennig yn Eglwys Sant Iago Cwmann.

Bydd yna artistiaid gwâdd sef Côr Cardi-Gan o Ddyffryn Aeron ac hefyd Unawdwyr lleol Brychan a Deiniol Williams yn cymeryd rhan.

Bydd elw’r noson yn cael ei rhannu rhwng elusen Beiciau Gwaed ac Eglwys Sant Iago Cwmann. Estynnir croeso cynnes i bawb ymuno gyda ni.

Dweud eich dweud