Lluniau’r gêm rygbi rhwng Llanybydder a Llambed

Buddugoliaeth i’r ymwelwyr ar Barc OJ

Gary Jones
gan Gary Jones

Rhai lluniau o’r gêm rygbi ar Ddydd Sadwrn garw iawn sef y 7fed Ionawr rhwng Llanybydder a Llambed ym Mharc OJ Llanybydder.

Clwb Rygbi Llanybydder 3

Clwb Rygbi Llambed 50

Dweud eich dweud