Sgwâr Drefach ar gau

Byrst dŵr yn achosi y brif hewl o Lambed i Horeb i fod ar gau

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Sylweddolwyd yn gynnar neithiwr nos Fawrth, Mai 16eg bod yna byrst dŵr ar sgwâr Drefach lle roedd y dŵr yn rhedeg ar draws yr hewl i gyd.

Cyrhaeddodd goleuadau traffig a Dŵr Cymru tua 9 o’r gloch.

Mae’r sgwâr ers rhai oriau wedi bod ar gau heddiw [dydd Mercher] oherwydd bod y byrst yn un mawr. Maent wedi tyllu yn ddwfn i’r ddaear. Mae arwyddion hewl ar gau mor bell a Sgwâr Horeb a Sgwâr Llanwnnen.

Yn ôl un o weithwyr Dŵr Cymru nawr:

“Maent yn gobeithio bydd un ochr yr hewl nôl ar agor o fewn yr oriau nesaf ond bydd goleuadau traffig yn parhau am y tro.”

Dweud eich dweud