Ann Bowen Morgan

Ann Bowen Morgan

360 Clonc360

Gosod diffibrileiddiwr tu allan i Camfan

Diffibrileiddwr arall yn cael ei osod yn Llambed

Parêd Gŵyl Dewi Llanbedr Pont Steffan

Tywynnodd yr heulwen a chafwyd ymateb anhygoel i Ddathliadau Gŵyl Dewi yn Llambed Ddydd Sadwrn.

Parêd Gŵyl Dewi Llanbed yn mynd o nerth i nerth

Cafwyd chwip o Barêd yn Llanbed heddiw (4 Mawrth) gan gychwyn o Ysgol Bro Pedr am 12.45.