Ann Bowen Morgan

Ann Bowen Morgan

2C54D139-3E30-481A-8989

Helfa Drysor Llambed

Ann Bowen Morgan

Penwythnos Gŵyl Bro360

Oedfa Bore’r Groglith Llanbedr Pont Steffan

Ann Bowen Morgan

Yn sicr roedd yn fendith bod yn y cyfarfod ar Zoom eleni.

35 car yn nigwyddiad ‘Carolau yn eich Car’

Ann Bowen Morgan

Carolau a darlleniadau yn codi calon ac yn ddechrau da i’r paratoadau at y Nadolig.

Carolau yn eich car, digwyddiad cyntaf o’i fath

Ann Bowen Morgan

Dathliad Nadolig Cymunedol gwahanol yn Llambed.

Gosod diffibrileiddiwr tu allan i Camfan

Ann Bowen Morgan

Diffibrileiddwr arall yn cael ei osod yn Llambed

Parêd Gŵyl Dewi Llanbedr Pont Steffan

Ann Bowen Morgan

Tywynnodd yr heulwen a chafwyd ymateb anhygoel i Ddathliadau Gŵyl Dewi yn Llambed Ddydd Sadwrn.

Parêd Gŵyl Dewi Llanbed yn mynd o nerth i nerth

Ann Bowen Morgan

Cafwyd chwip o Barêd yn Llanbed heddiw (4 Mawrth) gan gychwyn o Ysgol Bro Pedr am 12.45.