Bethel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Cwm-ann

Cwrdd #Nadolig Bethel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd dan ofal rhai aelodau a phobl ifanc, cydnabod cyn ysgrifenyddion a chefnogi Cymorth Cristnogol.

Cwrdd Diolchgarwch Bethel 2021

Bethel Parc-y-rhos

Y Parchedig Carys Hamilton yn trafod amser.

Diwrnod o lawenydd mawr

Bethel Parc-y-rhos

Ail agor Capel Bethel gyda chwrdd dan ofal Mr Alun Jones.

Edwyn Williams yn ein cymell i fod yn anhunanol.

Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd Bethel Parc-y-rhos 11eg Gorffennaf 2021.

Y Parchedig Tom Evans yn arwain Cwrdd Cymundeb Bethel

Bethel Parc-y-rhos

Gadewch i ni adael ar ein hol Eglwys sy’n well na’r un a adawyd i ni.

Cwrdd Bethel ar y testun ‘Creadigaeth Duw’

Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd dan ofal Alun Jones gyda chymorth Lola.

Cwrdd Cymundeb

Bethel Parc-y-rhos

Y Parch Densil Morgan

Taith Israel 1995

Bethel Parc-y-rhos

Elma, Eric, Avril, Dilwen, Cyril a Rosmary