Dan ac Aerwen

Dan ac Aerwen

360 Clonc360
5A52C9FE-1636-47EB-ACF9

Bwganod Brain Llanfair Clydogau

Cystadleuaeth lwyddiannus a phoblogaidd yn y pentref dros benwythnos gŵyl y banc.

#CelfLlanfair – Aerwen Griffiths yn mynegi teimladau am y tirlun

Yr olaf mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – David Hardy arlunydd celf gain

Yr wythfed mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – Lisa Hardy a’i hymateb emosiynol wrth lunio gyda phaent

Y seithfed mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – Sue Powell yn defnyddio hen hen dechneg o ffeltio gwlyb

Y chweched mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – Jamie a Dodi Herschel o Grochendy Nantyfelin

Y pumed mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – John Petts arlunydd y mynyddoedd a’r arfordir

Y pedwerydd mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – Claire Parsons yn creu delweddau o fywyd y pentref

Y trydydd mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – Beverly Georgina Moss yr arlunydd tecstiliau

Yr ail mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – Ali Scott yn creu lluniau gyda gwlân

Y cyntaf mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.