Dan ac Aerwen

Dan ac Aerwen

360 Clonc360

Sgiliau arbennig teulu Awelon wrth chwarae dartiau

Y pedwar yn cymryd rhan mewn cystadlaethau rhyngwladol yn Gibraltar. 

Arddangosfa Gelf Llanfair Clydogau yn digwydd eleni

Amrywiaeth o waith o beintiadau, printiau leino, colograffiau, gwaith cerameg, ffelt a metal.

Apêl i achub Siop a Swyddfa Bost Llanfair Clydogau

Galw am gyfarfod i weld beth yw barn pentrefwyr ynglyn â dyfodol calon y pentref.
5A52C9FE-1636-47EB-ACF9

Bwganod Brain Llanfair Clydogau

Cystadleuaeth lwyddiannus a phoblogaidd yn y pentref dros benwythnos gŵyl y banc.

#CelfLlanfair – Aerwen Griffiths yn mynegi teimladau am y tirlun

Yr olaf mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – David Hardy arlunydd celf gain

Yr wythfed mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – Lisa Hardy a’i hymateb emosiynol wrth lunio gyda phaent

Y seithfed mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – Sue Powell yn defnyddio hen hen dechneg o ffeltio gwlyb

Y chweched mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – Jamie a Dodi Herschel o Grochendy Nantyfelin

Y pumed mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

#CelfLlanfair – John Petts arlunydd y mynyddoedd a’r arfordir

Y pedwerydd mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.