Dorian Jones

Dorian Jones

Llanbedr Pont Steffan

360 Clonc360
Cadeirio-2009

#AtgofLlanbed – Y syndod o gael cwmni Max Boyce i frecwast

Mae Dorian Jones ysgrifennydd Eisteddfod Llambed wedi bod yn ran o'r prif seremonïau ers 40 mlynedd.