Dylan Lewis

Dylan Lewis

SA48 8ET

360 BroAber360 Clonc360

Cyfrol Fach Hwylus Anne Gwynne ar deithiau cerdded Cymdeithas Edward Llwyd

Mae "Fan Hyn a Fan 'Co" yn cynnwys nifer o deithiau cerdded lleol.

£13,000 Llais Llambed tuag at brosiectau lleol

Y cyhoedd wedi penderfynu pa grwpiau cymunedol, clybiau a sefydliadau gwirfoddol oedd yn elwa.

“You Lampeter girls can drink” oedd ymateb y ffrindiau Saesneg

Cyfrinachau merch o Gwmann sy’n denu ac ysgogi cwsmeriaid yn y byd ffasiwn.

Meddygfa Brynmeddyg, Llanybydder ar gau i gleifion

Mae lefelau uwch o achosion positif Covid-19 yn yr ardal yn cael effaith ar wasanaethau a siopau.

Canslo Marchnad y Werin yn Llanbed ar adeg brysura’r flwyddyn

Cyfraddau cynyddol o’r Coronafeirws yn reswm dros ganslo’r farchnad.

Safle Coed Blaenwern ar hen ystâd Glynhebog ar gael i’w brydlesu

Coed Cadw yn cynnig cyfle arbennig i'r gymuned fabwysiadu coedlan ar gyrion Llanbed.

Y gymuned yn addasu wrth i’r Coronafeirws gynyddu

Disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr, i hunan-ynysu.

Disgyblion blwyddyn 2 Ysgol Carreg Hirfaen yn hunan-ynysu

Mae unigolyn yn yr Ysgol wedi profi'n bositif am COVID-19.

Gwesty yn Llanybydder yn cau tan 4ydd Rhagfyr

Aelod agos o deulu Cross Hands wedi profi’n bositif am Covid-19.

Cau Uned dan 5 Ysgol Bro Pedr am bythefnos

Disgyblion y Dosbarthiadau Derbyn i hunan-ynysu ar ôl i’r Ysgol dderbyn gwybodaeth am achos COVID-19