Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

Gohirio digwyddiadau lleol fel arwydd o barch

Dylan Lewis

Dim gemau hŷn na gweithgareddau bywiog oherwydd marwolaeth y Frenhines
36F79C52-8401-4164-91AE

Anrhydedd cwrdd â’r Frenhines

Dylan Lewis

Atgofion Eirian Lewis o Langybi pan gyfarfu ag Elizabeth II 

Bu farw’r chwedlonol Dai Ram ddoe

Dylan Lewis

Colli un o gymeriadau mwyaf hoffus ac adnabyddus yr ardal
B27CA268-BEE1-4785-AF55

Bardd y Gadair yn cyfrannu ei enillion i’r Banc Bwyd

Dylan Lewis

Aled Evans o Langynnwr a enillodd y gadair yn Eisteddfod Llanbed heddiw.
F0EBEEEC-705D-4E35-A0D1

Dysgu Cymraeg ers prin pedair blynedd ac yn Fardd Coronog Eisteddfod Llanbed neithiwr

Dylan Lewis

Jo Heyde o Lundain a enillodd Coron Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen

Owain Davies yn cyflwyno adroddiad digri am beiriannau parcio Llanbed

Dylan Lewis

Trafferthion talu am barcio yn denu chwerthin yn Eisteddfod Llanbed
C387D033-38FF-46EB-B45B

Dau fanc wedi cau a dau arall yn parhau

Dylan Lewis

Diwedd y daith i Fanc Barclays ar Sgwâr Harford Llanbed heddiw
34775086-5AC7-47E4-BAC3

Marchnad Llanybydder ar ddiwrnod y Mart Ceffylau

Dylan Lewis

Bwyd a chrefftiau lleol ym Maes Parcio’r Clwb Rygbi
Storm-Callum

Annog trigolion i ddweud eu dweud ar gynlluniau llifogydd Dyffryn Teifi

Dylan Lewis

Ymestyn ymgynghoriad llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Sir Ceredigion hyd at 31 Awst.
D2D1789F-EEE1-40B2-B304

Yr Old Quarry yn Llanbed i ailagor

Dylan Lewis

Dod â phobl ynghyd ar gyfer cerddoriaeth fyw, bwyd a diod, amseroedd da a naws da!