Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

8939EB76-F99A-4391-AF16

Un o raglenni gwnes i fwynhau ei ffilmio fwya erioed

Dylan Lewis

Mari Lövgreen, cyflwynydd Cefn Gwlad wedi dotio ar gymeriad unigryw Kees Huysmans
Mared-Cadwyn_1

Yr holl ysbyty yn brin o staff a mwy o bwyse gwaith ar bawb arall

Dylan Lewis

Cyfrinachau’r Prentis Gofal Iechyd o Gwmann ym Mhapur Bro Clonc
Banc-yr-Eidion-Du

Mor ddiogel â’r banc, neu beidio?

Dylan Lewis

Traddodiad bancio Llanbed yn mynd yn ôl mor bell ag oes y Porthmyn.
Clwb-Llanybydder

Cyngor Sir Gar yn ehangu’r ystod o gymorth a chyngor sydd ar gael mewn cymunedau gwledig

Dylan Lewis

Ymgynghorwyr Hwb y Cyngor yn cynnig cymorth wedi’i dargedu yn Llanybydder

Rhoi dŵr ym mheiriant torri gwair dad

Dylan Lewis

Cyfrinachau Nathan Plant, Llanbed ym Mhapur Bro Clonc
AA501C86-04CA-403B-AA79

Oedi yng ngwasanaeth bws T1 heddiw

Dylan Lewis

Ni fydd T1 am 16.05 Caerfyrddin i Lanbed – 17.12 Llanbed i Aberaeron yn rhedeg.
A278E231-3E0E-422F-97C1-A86DDED6555A

Hyfforddwraig hynod o falch yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dylan Lewis

Elin Williams o Gwmann sy’n hyfforddi partïon llefaru gorau Cymru 
BA7066F5-64B9-4FB6-A250

Balchder mawr i Anwen o Gellan

Dylan Lewis

Anwen Butten wedi ei hurddo i’r wisg las
ser

Tair seren leol yn perfformio yn y brifwyl yr wythnos hon

Dylan Lewis

Elin Hughes, Elin Haf Jones ac Elliw Dafydd yn rhan o brif sioeau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni
49264FB4-657C-4807-96A1

Llyfrgell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Llanbed ar gau oherwydd difrod

Dylan Lewis

Difrod anffodus yn Llyfrgell y Coleg wedi i ddŵr ollwng drwy’r to