Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

360 BroAber360 Clonc360

Cynnydd gofalus yn y rhaglen frechu yn lleol

Diweddariad Meddygfa Llanbed o’u rhaglen frechu bwysig.

Cynhelir Gwasanaeth Dydd Gwener y Groglith Llanbed ar Zoom eleni

Trefniadau amgen i gyd addoli y Pasg hwn oherwydd y lefel bresennol o gyfyngiadau.

4. Gwyn a Bethan Lewis, Carpedi Gwyn Lewis – y flwyddyn a fu

Y pedwerydd mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

3. Lynn Lewis Canolfan Addurno AAA – y flwyddyn a fu

Y trydydd mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith cyfnod clo y pandemig.

2. Leon Holmes y Barbwr – y flwyddyn a fu

Y ail mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith cyfnod clo y pandemig.

1. Cerdin Price, Trefnwr Angladdau – y flwyddyn a fu

Y cyntaf mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith cyfnod clo y pandemig.

Helpu diogelwch ffyrdd ger Ysgolion Llanybydder a Charreg Hirfaen

Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyflwyno Gorchymyn i wahardd stopio ar ochrau ffyrdd ger ysgolion lleol.

Mae’n gas gen i binafal ar bitsa

Ychydig o gyfrinachau’r gyfreithwraig dan hyfforddiant o Gwmann

Bu farw’r Canon Wynzie Richards

Coffa annwyl am gyn ficer Cwmann, Llanycrwys a Phencarreg.

Diweddariad Brechlyn Covid-19 Meddygfa Llanbed

Mae pob claf 65-69 oed (cam 5) wedi cael y brechiad cyntaf a gwneir trefniadau nawr ar gyfer cam 6.