Dylan Lewis

Dylan Lewis

Cwm-ann

360 Clonc360

Addoli dros y we y Pasg hwn

Gyda drysau capeli ac eglwysi lleol wedi gorfod cau oherwydd pryderon am ledu’r Coronafeirws, …

Sdim pwynt gweud celwydd wrth Mam

Mae testun ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro Clonc y mis hwn yn dangos parch mawr at ei rhieni.

Papur Bro Clonc digidol yn unig am y tro cyntaf

Heddiw cyhoeddir rhifyn Ebrill Papur Bro Clonc ond oherwydd mesurau caeth y Coronafeirws, rhifyn …

Gwella adnoddau cymunedol Llanfair Clydogau

Gyda grant y Loteri, mae trigolion Llanfair yn ehangu ar ddefnydd posib y neuadd.

Gwobrwyo Alpha ymhlith dirmygwyr iaith

Llongyfarchiadau i Alpha Evans o Gwmann sydd wedi ei hethol yn ysgrifennydd cyffredinol i Undeb …

Twm Ebbsworth yn ennill Coron Alec yn y Rhyng-gol

Llongyfarchiadau i Twm Ebbsworth o Lanwnnen am ennill Coron Eisteddfod Ryng-golegol Aberystwyth a …

Y Coronafeirws a ni yn yr ardal hon.

Cyhoeddwyd heddiw bod un achos o Goronafeirws COVID-19 yng Ngheredigion, ac mae’r bygythiad a oedd …

Llywyddion newydd Undebau Myfyrwyr yn ddau ffrind

Cynhaliwyd etholiadau undebau myfyrwyr ym mhrifysgolion Cymru yr wythnos ddiwethaf ac roedd nifer …

Cadair a Choron Eisteddfod Ryng-gol o Lanbed

Cynhelir yr Eisteddfod Ryng-golegol ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw, a gwnaethpwyd y gadair a’r …

‘Stunt double’ da i’r Welsh Whisperer

Glyn Jones sy’n byw yng Nghwmann sy’n ateb cwestiynau ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro Clonc y mis …