Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

F7DCA4DD-35EA-47E4-A894

Llanllwni a Llanybydder ar raglen Welsh Whisperer

Dylan Lewis

Eileen y Ficer, Sioned a Siriol Gwarallt, y CFfI, T L Thomas, Mart Llanybydder a Ieuan Davies ar raglen “Ni’n Teithio Nawr“

Apelio am gefnogaeth i bobl Wcráin yng Nghwylnos y Maer

Dylan Lewis

Negeseuon sobr gan ddwy wraig o Wcráin yn Llanbed heno.
1BACBE33-29F3-4A94-817F

Y nyrs filfeddygol sy’n yfed gormod o Pepsi Max

Dylan Lewis

Manon Williams o Bencarreg sy’n ateb cwestiynau Cadwyn y Cyfrinachau
EAC03C2A-0396-45F2-8D74

Rhywle i fynd i eistedd, meddwl a chofio yn Llanybydder

Dylan Lewis

Pobl ifanc Llanybydder wedi adeiladu mainc fel cofeb i’r rhai yr effeithwyd arnynt gan COVID-19.

Chwerthin a chanu a chlonc

Dylan Lewis

Llond lle o hwyl yn Nathliad Pen-blwydd Papur Bro Clonc yn 40.

Clinig brechu COVID-19 dros dro yn Llanbed ddydd Mercher

Dylan Lewis

Croeso i fyfyrwyr, staff y campws ac aelodau’r cyhoedd 16 oed a throsodd fynychu.

Parêd Gŵyl Dewi Llanbedr Pont Steffan

Dylan Lewis

Fideo ac adroddiad o’r dathliadau llwyddiannus ddoe.

Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn codi arian at wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru

Dylan Lewis

Y Cynghorydd Eirwyn Williams o Barc-y-rhos yn cerdded 255 milltir.

Tractor Dai Dolau mewn rhaglen newydd ar BBC Three

Dylan Lewis

Morgan George yn cystadlu gyda’r David Brown 1694 ar “The Fast and the Farmer-ish”

Canmol gweithwyr lleol wrth ddatrys sefyllfa anodd yn Llanybydder

Dylan Lewis

Bu’r ffordd fawr ar gau ger y Lladd-dy wrth achub trelar 25 tunnell yn llawn carcasau crog