Ffion Caryl Evans

Ffion Caryl Evans

Dre-fach

Ffair Fartin Llanybydder

Ffion Caryl Evans

Adroddiad Mart 12fed o Dachwedd

Dathlu 125 mlynedd o gwmni Evans Bros

Ffion Caryl Evans

Y mart yn orlawn ar gyfer y dathliad neithiwr

Torri Record Arall Ym Mart Llanybydder Ddoe

Ffion Caryl Evans

Adroddiad Mart Dydd Sadwrn 11eg o Fehefin

Record Newydd Ym Mart Llanybydder

Ffion Caryl Evans

Adroddiad arwerthiant 28ain o Fai.

Safon y gwartheg yn arbennig ym Mart Llanybydder unwaith eto

Ffion Caryl Evans

Trêd gwych gyda dros 400 o dda stôr yn cael eu gwerthu.
267604576_4698642016825576

Wythnos brysur ym marchnad Llanybydder

Ffion Caryl Evans

Dwy farchnad Nadolig lwyddiannus iawn
B7F7FF16-29DA-499B-B025-B9AB5C99F1C7

Mart Llanybydder yn orlawn unwaith eto

Ffion Caryl Evans

Gwerthwyd dros 650 o wartheg yn y mart da stôr Ddydd Sadwrn
IMG_9374

Torri record arall ym Mart Llanybydder!

Ffion Caryl Evans

Arwerthiant llwyddiannus arall yn Llanybydder a’r mart yn orlawn