Ffion Caryl Evans

Ffion Caryl Evans

Dre-fach

360 Clonc360
IMG_9374

Torri record arall ym Mart Llanybydder!

Arwerthiant llwyddiannus arall yn Llanybydder a'r mart yn orlawn

Trêd arbennig o dda yn parhau yn y Mart

Adroddiad Mart Da Stôr yn Llanybydder ar yr 11eg Medi.

Mart Llanybydder yn orlawn ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc

Bwrlwm yn ôl yn y pentref ar gyfer arwerthiant defaid a lloi.

Torri record Mart Llanybydder

Gwerthwyd eidon am £1,790 ym Mart Llanybydder ddydd Sadwrn.

Mart Ceffylau Llanybydder yn dechrau nôl heddiw

Mart Ceffylau cyntaf ers dros flwyddyn.

Gwerthu 370 o dda stôr ym Mart Llanybydder

Adroddiad Mart Llanybydder ddydd Sadwrn gyda trêd arbennig o dda.

Trêd da o’r dechrau i’r diwedd yn Llanybydder

Adroddiad Mart Da Stôr Llanybydder ddydd Sadwrn.

Y prisau dal i fod yn wych yn Llanybydder

Adroddiad Mart Da Stôr Llanybydder ddoe.

Diwrnod a hanner ym Mart Llanybydder

Recordiau newydd yn cael eu torri ym Mart Da Stôr ddoe.

15. Mark Evans, Arwerthwyr Evans Bros – y flwyddyn a fu

Y pymthegfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.