Ffion Caryl Evans

Ffion Caryl Evans

Dre-fach

360 Clonc360

Chwip o Farchnad Da Stôr yn Llanybydder

550 o dda ym Mart Llanybydder a thorri pob record o ran prisau.

Y prisau’n dal i godi ym Mart Llanybydder

Ansawdd y Da Stôr heddiw o’r safon uchaf.

Marchnad Da Stôr mis Mehefin Llanybydder

Gwelwyd hyder yn y farchnad a chafwyd masnachu rhyfeddol o dda.

Mart Defaid Gŵyl y Banc Llanybydder

Gwelwyd cynnydd ym mhob adran yr wythnos hon.

Marchnad Da Stôr mis Mai Llanybydder

Prisau uchel a phrynwyr newydd ym Mart Llanybydder.

Marchnad Da Stôr mis Ebrill Llanybydder

Heddiw cynhaliwyd Marchnad Da Stôr ym Mart Llanybydder gan gwmni Evans Bros o dan amgylchiadau …