Ffion Caryl Evans

Ffion Caryl Evans

Dre-fach

360 Clonc360

Adroddiad Mart Llanybydder sy’n ehangu

500 o dda stôr o safon eithriadol o uchel ym Mart Llanybydder ddydd Sadwrn.

Safon arbennig ym Marchnad Nadolig Llanybydder

Prisau uchel a gwobrau unigryw ym mart olaf y flwyddyn.

Mae bwyta cynnyrch lleol yn golygu cynnydd ym mhrisau’r Mart

Adroddiad Ffair Fartin Mart Llanybydder.

Y prisau gorau i ffermwyr lleol yn y Ffair Santesau

Adroddiad am brisau'r farchnad ym Mart Llanybydder 24ain Hydref.

Diwrnod ardderchog o fasnachu ym Mart Llanybydder

Does dim angen mynd yn bell i werthu gwartheg a chael pris uchel.

Record o 820 o dda ym Mart Llanybydder

Y prisau uchaf am yr eidon gorau a’r anner orau yn mynd i ffermwyr Pentrebach, Llanbed.

Chwip o Farchnad Da Stôr yn Llanybydder

550 o dda ym Mart Llanybydder a thorri pob record o ran prisau.

Y prisau’n dal i godi ym Mart Llanybydder

Ansawdd y Da Stôr heddiw o’r safon uchaf.

Marchnad Da Stôr mis Mehefin Llanybydder

Gwelwyd hyder yn y farchnad a chafwyd masnachu rhyfeddol o dda.

Mart Defaid Gŵyl y Banc Llanybydder

Gwelwyd cynnydd ym mhob adran yr wythnos hon.