Ffion Caryl Evans

Ffion Caryl Evans

Dre-fach

37FDFD10-3C02-4B16-9FE4

Dros 500 o dda stor ym mart Llanybydder

Ffion Caryl Evans

Adroddiad Mart Dydd Sadwrn 11eg o Fawrth

Y Prisau Gorau Erioed!

Ffion Caryl Evans

Adroddiad Mart Llanybydder – 11eg o Chwefror
C29C7619-AD6A-409C-BC97-427472D867B4

Rhai o’r prisiau gorau erioed!

Ffion Caryl Evans

Arwerthiant da stôr cyntaf y flwyddyn yn Llanybydder a record arall yn cael ei dorri

Ffair Fartin Llanybydder

Ffion Caryl Evans

Adroddiad Mart 12fed o Dachwedd

Dathlu 125 mlynedd o gwmni Evans Bros

Ffion Caryl Evans

Y mart yn orlawn ar gyfer y dathliad neithiwr

Torri Record Arall Ym Mart Llanybydder Ddoe

Ffion Caryl Evans

Adroddiad Mart Dydd Sadwrn 11eg o Fehefin

Record Newydd Ym Mart Llanybydder

Ffion Caryl Evans

Adroddiad arwerthiant 28ain o Fai.

Safon y gwartheg yn arbennig ym Mart Llanybydder unwaith eto

Ffion Caryl Evans

Trêd gwych gyda dros 400 o dda stôr yn cael eu gwerthu.