Ffion Caryl Evans

Ffion Caryl Evans

Dre-fach

360 Clonc360

Gwerthu 370 o dda stôr ym Mart Llanybydder

Adroddiad Mart Llanybydder ddydd Sadwrn gyda trêd arbennig o dda.

Trêd da o’r dechrau i’r diwedd yn Llanybydder

Adroddiad Mart Da Stôr Llanybydder ddydd Sadwrn.

Y prisau dal i fod yn wych yn Llanybydder

Adroddiad Mart Da Stôr Llanybydder ddoe.

Diwrnod a hanner ym Mart Llanybydder

Recordiau newydd yn cael eu torri ym Mart Da Stôr ddoe.

15. Mark Evans, Arwerthwyr Evans Bros – y flwyddyn a fu

Y pymthegfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Mart Llanybydder yn mynd o nerth i nerth

Trêd aruthrol o dda ym Mart Llanybydder heddiw.

Adroddiad Mart Llanybydder sy’n ehangu

500 o dda stôr o safon eithriadol o uchel ym Mart Llanybydder ddydd Sadwrn.

Safon arbennig ym Marchnad Nadolig Llanybydder

Prisau uchel a gwobrau unigryw ym mart olaf y flwyddyn.

Mae bwyta cynnyrch lleol yn golygu cynnydd ym mhrisau’r Mart

Adroddiad Ffair Fartin Mart Llanybydder.

Y prisau gorau i ffermwyr lleol yn y Ffair Santesau

Adroddiad am brisau'r farchnad ym Mart Llanybydder 24ain Hydref.