Geraint Thomas

Geraint Thomas

360 Clonc360

Llanybydder 0 Llambed 22

Pwynt bonws i'r ymwelwyr ar Barc OJ

Aberaeron 20 Llambed 23

Cyffro i'r eiliadau olaf ym Mharc Drefach!

Llambed 53 Tregaron 7

Pwynt bonws arall i'r tîm rygbi cartref yn 'derby' lleol cyntaf y tymor.

Talacharn 24 Llambed 36

Ennill gêm oddi cartref gyda phwynt bonws yn ddechreuad ardderchog i Lambed.