Geraint Thomas

Geraint Thomas

Aberaeron

Llambed 31 – Aberaeron 24

Geraint Thomas

Gêm ddarbi gyffrous yn diddanu torf enfawr ar Sadwrn y Pasg!
thumbnail_8db4f34a-78a1-44b1

Aberteifi 13 Llambed 34

Geraint Thomas

Bechgyn Llambed yn dangos eu doniau yng ngwynt Aberteifi!

Llambed 34 – Aberaeron 14

Geraint Thomas

Gêm dderbi yn gorffen gyda phwynt bonws i’r tîm cartref!

Llanybydder 0 Llambed 22

Geraint Thomas

Pwynt bonws i’r ymwelwyr ar Barc OJ

Aberaeron 20 Llambed 23

Geraint Thomas

Cyffro i’r eiliadau olaf ym Mharc Drefach!

Llambed 53 Tregaron 7

Geraint Thomas

Pwynt bonws arall i’r tîm rygbi cartref yn ‘derby’ lleol cyntaf y tymor.

Talacharn 24 Llambed 36

Geraint Thomas

Ennill gêm oddi cartref gyda phwynt bonws yn ddechreuad ardderchog i Lambed.