Graham a Ceinwen Evans

Graham a Ceinwen Evans

Cwm-ann

360 Clonc360

Ficer newydd Pencarreg, Cwmann, Llanycrwys, Cellan a Llanfair Clydogau

Bu cychwyn gyrfa yng nghanol pandemig yn brofiad heriol tu hwnt i'r Parchedig Carys Hamilton.