Gwenllian Carr

Gwenllian Carr

Chwilio am weithwyr i Faes yr Eisteddfod

Gwenllian Carr

Gydag ychydig wythnosau yn unig i fynd tan Eisteddfod Ceredigion, mae’r trefnwyr am glywed gan weithwyr lleol sy’n awyddus i fod yn rhan o’r tîm
Llywydd-yr-Wyl-2022-Ben-Lake

Ben Lake yw Llywydd yr Ŵyl eleni

Gwenllian Carr

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoeddi mai Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, fydd Llywydd yr Ŵyl.

Creu Cadair a Choron Eisteddfod AmGen o weithdy’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanybydder.

Gwenllian Carr

A noddwyd y Gadair gan gwmni J&E Woodworks Ltd, Llanbedr Pont Steffan.

Gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion am flwyddyn

Gwenllian Carr

Heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol fod Prifwyl Ceredigion 2020 wedi’i gohirio am …

Gwybodaeth gan yr Eisteddfod Genedlaethol

Gwenllian Carr

Gwybodaeth gan yr Eisteddfod Genedlaethol am eu trefniadau ar hyn o bryd

Ymlaen â’r gwaith medd trefnwyr yr Eisteddfod

Gwenllian Carr

Gydag wyth mis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae’r Gronfa Leol wedi cyrraedd ei …

Lansio Côr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Gwenllian Carr

Gyda llai na deg mis i fynd cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae manylion Côr yr Eisteddfod …

Dros 1,500 yn tyrru i gyhoeddi Eisteddfod Ceredigion 2020

Gwenllian Carr

Daeth ymhell dros 1,500 o bobl ynghyd yn nhref Aberteifi dros y penwythnos i ddathlu dyfodiad …
Rhai o bobl ardal Clonc yn y cyfarfod. Llun @SteddfodLlanbed

Bron i 400 yng Nghyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Gwenllian Carr

Er gwaethaf y tywydd stormus, daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron nos Iau …