Heledd ap Gwynfor

Heledd ap Gwynfor

Caerfyrddin

360 Clonc360

Streic y Glowyr – a Llambed

1984 - cyfnod cythryblus yng Nghymru - cwotas llaeth a streic y glöwyr a Thatcher! Dyma hanes o greu cyswllt, ei golli a'i ddarganfod eto.