Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

Parcio am ddim i rieni Ysgol Bro Pedr

Ifan Meredith

Cyhoeddi bod maes parcio y Cwmins am ddim rhwng 2:50 a 3:30 yn ddyddiol i rieni.

Wythnos i fynd tan is-etholiad ward Llanbed

Ifan Meredith

Dod i ’nabod ymgeiswyr is-etholiad Llanbed yn well.

Croesawu aelodau newydd i CFfI Bro’r Dderi.

Ifan Meredith

Ydych chi eisiau nosweithiau llawn hwyl a sbri? Dewch i Glwb Bro’r Dderi.

Apelio am wybodaeth wedi digwyddiad i fan dosbarthu cynnyrch yn Llanbed.

Ifan Meredith

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth ar ôl i allweddi fan dosbarthu ‘Morrisons’ cael eu cymryd ar stryd yn Llanbed.

Dydd Llun Eisteddfod RTJ Llanbed

Ifan Meredith

Y diweddaraf o Eisteddfod RTJ Llnbed ar ddydd Llun olaf Awst.

Sul y ’Steddfod

Ifan Meredith

Yng nghanol penwythnos Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan, daeth pobl ynghŷd i’r gwasanaeth Undebol yng Nghapel Noddfa ac yna gwledd o ganu yng nghystadleuaeth ‘Llais Llwyfan Llanbed’.

Dydd Sadwrn Eisteddfod RTJ Llanbed

Ifan Meredith

Dilynwch y blog byw am y diweddaraf o’r Eisteddfod.

Canlyniadau TGAU cyntaf ers 2019.

Ifan Meredith

Llongyfarch disgyblion Ysgol Bro Pedr am ganlyniadau TGAU.

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn gadael ei marc ar yr ardal leol.

Ifan Meredith

Mae’n bryd edrych nôl ar wythnos Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion.