Iona Warmington

Iona Warmington

Llanbedr Pont Steffan

Diolch personol i Goleg Dewi Sant, Llanbed

Iona Warmington

Wrth ddathlu deucanmlwyddiant y coleg yn Llanbed, edrychwn ar ei ddylanwad ar un teulu lleol.