Kay Davies

Kay Davies

SA48 8AQ

360 Clonc360

Gwasanaeth Diolch i Cen Llwyd 

Gwasanaeth i ddiolch i'r Parchedig Cen Llwyd ar ddiwedd ei gyfnod fel gweinidog llawn amser.