Lynsey Thomas

Lynsey Thomas

360 Clonc360

Cyhoeddi enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi

Alpha Evans o Lanbedr Pont Steffan sydd wedi ennill yr Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi gyntaf, sy’n werth £3,000.